MilieuPlastic afname

Green Globe certificaat voor schepen Ponant

Alle Ponant-schepen hebben het Green Globe-certificaat behaald, maakte de rederij onlangs bekend. De certificering, een internationale standaard op het gebied van reizen en toerisme, is een erkenning van PONANT’s inzet voor een meer verantwoord toerisme.

“De Green Globe-certificering is een wereldwijde norm voor de toeristische sector, een belangrijk onderdeel van ons streven om de verantwoordelijkheid voor onze acties te waarborgen. Het is belangrijk voor onze gasten en ook om de hele maritieme sector te blijven aanmoedigen om zijn milieutransitie te realiseren”, legt Wassim Daoud, hoofd CSR en Duurzaamheid bij PONANT, uit. Hij vervolgt: “Wat deze certificering onderscheidt, is dat deze gebaseerd is op continue verbetering. Hoewel ons doel dit jaar was om het te verkrijgen, zal de grootste uitdaging voor de komende jaren zijn om het te behouden”.

Green Globe-certificering is toegekend aan alle vier schepen uit de Le Boréal-serie, de zes Ponant Explorers, Le Commandant Charcot en het zeiljacht Le Ponant. Dit resultaat beloont de inzet van alle PONANT-teams van de afgelopen jaren om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en bij te dragen aan een duurzamer toerisme.

Geen zware stookolie meer

Sinds 2019 maakt de hele vloot gebruik van Low-Sulphur Marine Gas Oil (LS-MGO), die een zwavelgehalte van minder dan 0,05% heeft, 13 keer lager dan de huidige maritieme normen, waardoor de impact op de atmosfeer aanzienlijk wordt beperkt. Ponant was de eerste rederij ter wereld die zware stookolie achterwege liet en de internationale autoriteiten steunde die pleitten voor de uitbreiding van de Sulphur Emission Control Area (SECA) naar alle oceanen, zoals de Verklaring van Rome.

Bij het nastreven om de luchtemissies te verminderen, heeft Ponant zich er ook toe verbonden om zijn gehele vloot uit te rusten met katalytische systemen om de uitstoot van stikstofoxide (NOx) te verminderen en walstroomaansluitsystemen in havens, wat betekent dat motoren kunnen worden uitgeschakeld. Beide technologieën zullen eind 2026 volledig worden ingezet. PONANT heeft zichzelf ten doel gesteld om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 30% per cruisedag te verminderen ten opzichte van 2018.

Het bedrijf heeft ook grote vooruitgang geboekt bij het terugdringen van de afvalproductie. Sinds 2021 streeft de rederij ernaar om het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik geleidelijk af te schaffen. Dit is met name gerealiseerd door de inzet van Nordaq-filtratie-eenheden voor de productie van drinkwater uit zeewater aan boord. Vervolgens wordt het gedistribueerd via waterfonteinen of in recycleerbare glazen flessen. In 2022 betekende dat bijna 390.000 wegwerpflessen dus niet gebruikt hoefden te worden.

Meer informatie over Ponant >

Geef een reactie